Özel Güvenlik Maaşımı Alamıyorum

İnternette yazılan bir sürü yazı var burada hepsini bir başlık altında toplayarak, maaş alamayan özel güvenlik personelleri veya diğer meslek kollarındaki işçi olarak çalışanlar neler yapmaları gerektiğini özetlemeye çalışacağım.Kısaca devlet memuru olmayan herkesi aşağıda yazdıklarım ilgilendiriyor, başlığı açarken özel güvenlik maaşımı alamıyorum diye açtığıma bakmayın, aşağıdaki yazdıklarım bütün işçi statüsünde olanları kapsamaktadır.

Sadece Özel Güvenlik 5118 sayılı kanuna ekstradan tabi olup, aynı zamanda 4857 İş Kanununa tabi olduğunuzu unutmayın.Kısaca tüm işçileri kapsayan kanun 4857 Nolu İş Kanunu olarak geçer.Bu hatırlatmadan sonra işe girerken yapılan bir sözleşme varsa mevcut iş yerinizin insan kaynaklarından bir kopyasını isteyip saklamanızı öneririm.

Tazminat Alamayan Özel Güvenlik Ne Yapmalı?

Tazminat Alamayan Özel Güvenlik Ne Yapmalı?

Özel güvenlik elemanları da diğer özel İŞ hukuk kapsamında işçi statüsünde çalışırlar. Yani güvenlik şirketi (iş veren) ile yaşadığı ihtilaflarda, kıdem ve ihbar tazminatını haksız yere alamadığı durumlarda tabi olacakları yasa 4857 nolu İş kanunudur.

Her işçi gibi ÖGG de eğer çalışması 1 yıldan fazla ise kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatı hesaplaması ise çok kolaydır. Her yıl için 1 aylık ücret kıdem tazminatıdır. Örnek: 2 sene çalıştıysanız toplam kıdem tazminatı da 2 aylık maaş kadardır. Ama işveren haklı fesih yaptıysa, istifa varsa kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

Örneğin: İş yerinde hırsızlık yapmak, kavga çıkarmak, görevi ihmal veya kötüye kullanma gibi fiiller işlediyseniz kıdem tazminatına hak kazanamazsınız…

Eğer bu konuyla ilgili hukuki sorularınız varsa dava açmak için profesyonel veya ücretli danışmanlık ve avukatlık hizmetlerine başvurmalısınız.Veya son zamanlarda üyesi olduğunuz sendikadan da destek alabilirsiniz.

özel güvenlik görevlisi maaşı

Ücreti Zamanında Ödenmeyen ÖGG Ne Yapabilir?

İşçinin işini yapması ve işverenin bunun karşılığında çalışana (çek,senet vb yollarla) para  ödemesi görevidir. İşçinin ücreti muhakkak para olarak ödenmelidir.Burada en çok karşılaşılan sorun ücretin önceden hangi gün ödeneceğinin belirlenmemesi ile başlıyor.Yani işe girerken sözleşmenizde yazdırırsanız, ileride ödeme tarihinin belirlenmesi gibi tartışmaya gerek kalmaz.

Ücret ödeme günü nasıl belirlenmeli?

İşçinin 4857 İş Kanununda ona tanıdığı bazı hakları kullanabilmesi için, ödeme gününde itibaren belirli bir süre geçmesi yazıyor ve ilk ücret ödeme günü bu bakımdan bağlayıcı olmaktadır.İş sözleşmesinde yazan tarih bağlayıcı olmaktadır.

Eğer iş sözleşmesinde belirli bir gün belirlenmemişse bu durumda işçinin ücretinin ödendiği tarihler geçmişe dönük olarak araştırılmalı ve örneğin son bir yıldır ayın hangi günlerinde maaş ödemesi yapıldığı ortaya koyulmalıdır. Böyle bir çalışma sonucunda da, ödeme yapılan bu günler dikkate alınarak “makul” bir gün, ödeme günü olarak tespit edilmelidir.

ÖGG Ücreti Kaç Gün İçinde Ödenmeli

ÖGG Ücreti Kaç Gün İçinde Ödenmeli?

4857 nolu İş Kanununun 34.maddesine göre ücreti ödeme tarihinden itibaren 20 gün içinde mücbir bir sebep dışında ödenmeyen bir işçi çalışmaktan kaçınabilir. Yani ücret ödeme gününden itibaren 20 gün beklemek gerekmektedir.

Ücret 20 gün içinde ödenmezse işçi ne yapabilir?

İşçi, ücretinin ödenmemesine dayanarak çalışmaktan vazgeçebilir. Bu durum, işçiye bir hak olarak tanınmıştır.İşveren; bu şekilde çalışmayan işçilerini iş akitlerini feshedemez ya da bunların işlerini başkalarına yaptıramaz. En önemlisi de, bu tip bir çalışmama eylemi bir tür grev olarak değerlendirilemez.

Not:İşçinin ücretinin mücbir nedenle ödenememiş olmasıdır.
Not:işverenin somut şekilde ispat edebileceği bir ekonomik sıkıntı içinde olması ya da elinde olmayan başka nedenlerle ücret ödeyememesi halinde, yukarıdaki hüküm geçerli olmaz.

Ücreti ödenmeyen işçi başka ne yapabilir?

İşçi direkt olarak işten çıkmayı da düşünebilir.
İş Kanununun 24. maddesinin II/e fıkrasına göre, işçinin ücreti kanun hükümlerine ya da iş sözleşmesine uygun olarak hesaplanmaz veya ödenmezse işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı vardır.
İşçi bu hakkını kullanarak, iş sözleşmesini kendisi feshedebilir. Bu durumda kıdem tazminatı alma hakkına sahip olurken ihbar tazminatı hakkını (işten ayrılmadan önce bildirilen süre) ise kaybeder.

Sonuç

A) 20 günlük bir bekleme süresi şartına tabidir. 20 gün dolmasına rağmen işveren ücreti ödemeye yanaşmıyorsa (mücbir bir sebebi yoksa) işçinin maaşını ödememiş olması halinde işçi, ücretini alıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir

B) Ücreti zamanında ödenmeyen işçi, bu ödememenin mücbir sebebi olup olmadığına bakmaksızın ve 20 gün beklemeksizin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. İş Kanununun 24/II-e maddesine göre yapılan bu fesih neticesinde işçi, kıdem tazminatı alma hakkına da sahip olabilecektir.

C) Alo 170 arayış şikayet edebilirsiniz.

D)Net bir şekilde haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, konuyu ara bulucuya götürebilirsiniz ve daha hızlı sonuç alırsınız.İşveren ara bulucuya yanaşmazsa bunu mahkemede delil olarak kullanabilirsiniz.

Özel Güvenlik Maaşları 2019 da Kaç TL Oldu?

ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI 2019 DA KAÇ TL OLDU?

https://isacoturoglu.com.tr/securite/ozel-guvenlik-maaslari-2019-da-kac-tl-oldu.html

İşçi İşyerinde Uyurken Yakalanırsa Nasıl İfade Vermelidir

İŞÇİ İŞYERİNDE UYURKEN YAKALANIRSA NASIL İFADE VERMELİDİR

https://isacoturoglu.com.tr/securite/yerinde-uyurken-yakalanan-ne-yapmalidir.html

FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

https://isacoturoglu.com.tr/securite/fazla-mesai-nasil-hesaplanir.html

ANKARA’DA ÖZEL GÜVENLİK OLMAK VE ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI NEDİR?

ANKARA’DA ÖZEL GÜVENLİK OLMAK VE ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI NEDİR?

https://isacoturoglu.com.tr/securite/ankarada-ozel-guvenlik-olmak.html

Özel Güvenlik İş Başvurusunda Boş Senet İmzalatma Tuzağı

Özel Güvenlik İş Başvurusunda Boş Senet İmzalatma Tuzağı

https://isacoturoglu.com.tr/securite/ozel-guvenlik-is-basvurusunda-bos-senet-imzalatma-tuzagi.html

Asgari Ücrette Günah Keçisi Kim?

ASGARİ ÜCRETTE GÜNAH KEÇİSİ KİM?

https://isacoturoglu.com.tr/securite/asgari-ucrette-gunah-kecisi-kim.html

MAAŞI ASGARİ ÜCRETTEN GÖSTEREN PATRONLAR DİKKAT!

MAAŞI ASGARİ ÜCRETTEN GÖSTEREN PATRONLAR DİKKAT!

https://isacoturoglu.com.tr/securite/maasi-asgari-ucretten-gosteren-patronlar-dikkat.html