Teşrik Tekbiri Nasıl Okunur?

Teşrik tekbirini Hanefi mezhebine göre vacip, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehaptır.

Teşrik Tekbiri Ne Zaman Okunur?

Teşrik Tekbiri Ne Zaman Okunur?

Teşrik Tekbiri Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre Kurban ve Ramazan Bayramı arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir (yani farz gibidir). Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

Teşrik Tekbiri hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vaciptir.

Teşrik Tekbiri Okunuşu

Teşrik Tekbiri Okunuşu

Allahu ekber, Allahu ekber
Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber
Allahu ekber ve lillahi’l-hamd  diye okunmaktadır.

Teşrik Tekbiri Ne Anlama Gelir?

Anlamı şöyledir: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.” Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes’ûd (r. anhümâ)’ya dayanır.