Hacı Bayram Veli Camii

Hacı Bayram Veli Camii Ankara’ya gelen herkesin mutlaka ziyaret ettiği dini mekanların başında gelmektedir. Ulus’ta bulunan Atatürk Heykelinden yukarı doğru çıktığınızda sol tarafınızda kalır, yoldan geçen kime sorsanız size Hacı Bayram Veli Camii gösterecektir.Burası sadece bir cami değil, büyük bir insan trafiğini günün her saati görebileceğiniz sosyal alanlardan oluşuyor.Hacı Bayram Veli Camii çevresinde hediyelik eşya, kitap, restaurant, dinlenme alanları gibi bir çok bölümden oluşuyor, hadi burayı kısaca sizlere tanıtayım…

Hacı Bayram Veli Kimdir?

Hacı Bayram Veli Kimdir?

Asıl adı Numan-bin Koyunluca Ahmed olan Hacı Bayram Veli 1352 (753 H.) yılında Ankara’nın Solfasol Köyü’nde doğmuştur. Bayrami tarikatının kurucusu, mutasavvıf bir şairdi. Ankara ve Bursa’da tahsilini tamamladıktan sonra, Ankara’da Melike Hatun adlı bir hayırseverin yaptırdığı (Ulus Gençlik Parkı Karşında adına yeni yapılan Melike Hatun Camii) Karamedrese’de tedrisata başlamıştır.

Hacı Bayram Veli Camii Hakkında Bilgiler

Hacı Bayram Veli Camii Hakkında Bilgiler

Büyük tarikat adamlarından Kayserili Şeyh Hamideddin Aksarayi’nin davetine uyarak tarikata girmiştir. Mürşidi ile birlikte Şam ve Hicaz’a giderek üç yıl orada kalmıştır. Ankara’ya döndükten sonra tarikatını kuran Hacı Bayram Veli’nin etrafında binlerce mürid toplanmıştır. Hacı Bayram Veli 1429 (833 H.) tarihinde vefat etmiştir. İki ilahisi ve birkaç gazeli bilinmektedir.1412 yılında Darende’de vefât eden Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin cenaze namazını Hacı Bayramı Veli Hazretleri kıldırmıştır.

Hacı Bayram Veli Hz. Hayatı

Hacı Bayramı Veli ve Sultan 2.Murad Han

Hacı Bayramı Veli ve Sultan 2.Murad Han ile Görüşmesi

1421 yılında tahta yeni oturan Sultan 2. Murad’ın dikkatini çekmiştir. Bu sebeple Hacı Bayram-ı Velî’yi soruşturmak amacıyla Edirne’deki sarayına çağırmıştır. Hacı Bayram Veli, 1421 yılının Temmuz ayında talebelerinden Akşemseddin ile beraber Osmanlının Pâyitahtı Edirne’ye gitmiştir. Hacı Bayramı Velî’nin Edirne’de Sultan II. Murad ile görüşmesi, sohbet etmesi ve gösterdiği manevî olgunluk, sultanın takdirini kazanmasına vesile olmuştur. Yüz yüze gerçekleşen bu görüşmeden sonra Sultan II. Murad, Hacı Bayram Velî’ye alaka göstermiş, Eski cami’de vaaz vermesini rica etmiş, onun adına vakıflar, zâviyeler ve mahalleler kurdurarak iltifat etmiştir. Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin Edirne Eski Cami‘de vaaz ettiği kürsü, yaklaşık 6 asırdır ona duyulan saygıdan dolayı kullanılmamaktadır. Kürsü üzerinde osmanlıca olarak Makam-ı Hacı Bayram Veli yazmaktadır.

Hacı Bayram Veli Camii Türbesinde Kimler Yatıyor?

Hacı Bayram Veli Camii Türbesinde Kimler Yatıyor?

Hacı Bayramı Veli Hazretleri H.833 / M.1430 yılında Ankara’da vefat etmiştir. Cenaze namazını Akşemseddin Hazretleri kıldırmış, sağlığında iken inşa edilen Tekkenin güney tarafına defnedilmiştir. Vefatından sonra tekkenin güney duvarına bitişik olacak şekilde günümüzdeki türbe bölümü inşa edilmiştir. Türbe içinde Hacı Bayram-ı Veli’nin sandukası ile birlikte  dokuz adet sanduka bulunmaktadır.

Yapıldığı yıldan 1714 yılında Hacı Bayram Veli’nin torunlarından Mehmet Baba tarafından onarılan ve süsleme işleri yaptırılan cami bugünkü görünümüne kavuştu.Türbenin ahşap süslemeli kapıları Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir.

Hacı Bayram Camii Kim Yaptı?

Hacı Bayram Camii Kim Yaptı?

Ankara’nın Altındağ ilçesinin Ulus semtinde bulunan tarihi cami. Augustus (Ogüst) Tapınağı’nın bitişiğindedir. İlk zaviye olarak yapılış tarihi hicri 831 yılı (1427-1428) olan caminin ilk mimarı Mimar Mehmet Bey hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Hacı Bayram Veli Camii En Belirgin Özelliği Nedir?

Hacı Bayram Veli Camii En Belirgin Özelliği Nedir?

Hacı Bayram Veli Camii dünyada bir ibadethanenin eşine az rastlanır özelliği ile de dikkat çekiyor. M.Ö 20-25 yılları arasında aynı noktaya yapılan Romalılara ait Augustus tapınağının bir kısmı caminin duvarını oluşturuyor. Tapınak Kral Ausgustus’un yaptığı işleri anlatması açısından büyük bir önem taşıyor. Caminin inşası sırasında tapınak yıkılmamış hatta bir duvarının tapınağa yaslandırılması günümüzden yaklaşık 600 yıl önce Hacı Bayram Veli’nin sevgi ve hoşgörüsünün timsali olarak halen varlığını sürdürüyor.

Hacı Bayram Camii Yapan Devlet?

Hacı Bayram Camii Yapan Devlet?

Mimar Mehmet Bey’in eseri olan cami, uzunlamasına dikdörtgen planlı tasarlanmış. Dini yapıda ilk yenileme çalışması, 1714 yılında Hacı Bayram Veli’nin torunlarından Mehmet Baba tarafından gerçekleştirilmiş. Tavanın, mihrabın, minber işçiliği süslemesinin, müezzin mahfili altındaki çinilerin tamiratlarının yapıldığı bu kapsamlı çalışmanın ardından cami, büyük oranda 18. yüzyıla özgü yapısal özelliklere kavuşmuş.

1940 yılındaki bakım çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün gözetiminde gerçekleştirilen camiyi orijinaline uygun hale getirilmesini sağlayan, 2010 yılında başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki proje olmuş. 9 ay süren bu proje ile toplam kapasite 6.000 kişiye çıkartılmış.

Ankara Augustus Tapınağı

Ankara Augustus Tapınağı

Roma Dönemi öncesinde Kybele ve Men’e adanmış bu tapınma yerinde İmparator Augustus için yaptırılmıştır. Muhtemelen M.Ö. 25-20 yıllarında yaptırılmıştır. 36×54,82 m. ölçülerindeki mermer tapınak 2 m. yükseklikte, çok basamaklı bir podyum üzerindedir.Tapınak Augustus’un yapmış olduğu işleri anlatan Yunanca ve Latince kitabeleri ile büyük önem taşımaktadır. Augustus Tapınağı oldukça iyi korunarak günümüze ulaşmıştır.

Hacı Bayram Veli Camii ve Kitapçılar Çarşısının Eski Hali

Hacı Bayram Veli Camii ve Kitapçılar Çarşısının Eski Hali

Hacı Bayram Camii ve Kitapçılar Çarşısının 2011 Temmuz ayında çektiğimiz ve yakılmadan önceki halini bu video da bulabilirsiniz

Hacı Bayram Veli Camii Gezisi VLOG

Hacı Bayram-ı Veli Hz. Dergahı

Hacı Bayram-ı Veli Hz. Evi


Kuzey Ankara Camii ve Külliyesi

Kuzey Ankara Camii ve Külliyesi

Ankara’da gezilecek yerler arasına yeni katılan Kuzey Ankara Camii ve Külliyesi, özellikleri ve mimari açıdan göz doldurmasından dolayı bolca fotoğraf çekebileceğiniz harika bir mekan sunuyor.Gelin hep birlikte Kuzey Ankara Camii ve Külliyesini daha yakından tanıyalım. https://isacoturoglu.com.tr/gezi/kuzey-ankara-camii-ve-kulliyesi.html

Ankara’da Gezilecek Yerler ve Ankara Gezi Rehberi [ Detaylı Anlatım ]

ANKARA’DA GEZİLECEK YERLER LİSTESİ

Ankara’da gezilecek yerler arasında tarihi anıtlar,eğlence yerleri, parklar ve dini mekanlar gezebilirsiniz. https://isacoturoglu.com.tr/gezi/ankarada-gezilecek-yerler-ankara-gezi-rehberi.html